ask expert

Законодательство

Закони України

  • "Про господарські товариства"
  • "Про цінні папери і фондовий ринок"
  • "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
  • "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
  • "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"

Рішення ДКЦПФР

  • "Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування" (від 11.01.2002).
  • "Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування" (від 03.07.2002).
  • "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" (від 02.07.2002).
  • "Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами ІСІ професійної діяльності з управління активами ІСІ" (від 11.01.2002)
  • "Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів" . Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 року N 1227. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за N 1252/13126. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів діяльності з управління активами)". Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26 травня 2006 року N 341. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 р. за N 864/12738.